CÔNG TY BẢO VỆ PLANET SECURITY - CHUYÊN NGHIỆP, UY TÍN

Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 2-9-2013

THÔNG BÁO

(V/v: Nghỉ lễ Quốc Khánh năm 2013)

                             Kính gửi:            - Toàn thể Cán bộ Công Nhân Viên

 Căn cứ thông báo của UBND Tp.HCM về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm lần thứ 68 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Ban Giám Đốc Công ty thông báo đến toàn thể Cán bộ công nhân viên lịch nghỉ như sau:

Khối nghiệp vụ: Làm việc bình thường, sẽ được tính lương tăng ca theo Luật lao động và được sắp xếp nghỉ bù sau lễ. Trưởng phòng nghiệp vụ có trách nhiệm lập và báo cáo phương án bảo vệ, trực cơ động, đảm bảo an ninh tại tất cả mục tiêu trong dịp lễ.

Khối văn phòng: Nghỉ từ Thứ Bảy, ngày 31.08.2013 đến hết Thứ Hai ngày 02.09.2013.

Thời gian làm việc lại: Ngày 03.09.2013 (Thứ ba).

 

Quận 9, ngày 20 tháng 08 năm 2013

Giám Đốc

(Đã ký)

TRẦN THIỆN LỘC