Obama được bảo vệ như thế nào?

Là nhân vật quan trọng số 1 nước Mỹ, Tổng thống Barack Obama luôn được bảo vệ đến tận chân tơ, kẽ tóc. Các mật vụ luôn theo sát từng bước hoặc theo dõi từ xa nhất cử nhất động của ông.

Hãy xem ông chủ Nhà Trắng được bảo vệ như thế nào: