D?ch v? B?o v? khu Resort: Cng ty D?CH V? B?O V? PLANET SECURITY cung ?ng nh?ng nhn vin b?o v? chuyn nghi?p,?? ph?m ch?t, chuyn mn, theo h?p ??ng, ?? lm cng tc b?o v? cho cckhu Resort

?y l lo?i hnh ch? l?c, v s? m?c tiu c? ??nh ???c Cng ty D?CH V? B?O V?PLANET SECURITY hi?n k h?p ??ng cung ?ng nhn vin b?o v? cho cc m?c tiu ? pht tri?n ln ??n con s? hng tr?m m?c tiu. M?t khi khch hng l?a ch?n lo?i hnh b?o v? ny l ??ng ngh?a v?i vi?c tnh hnh an ninh tr?t t? v ti s?n c?a ??n v? qu khch ???c b?o ??m an ton 24/ 24 gi?.

Cng tyPlanet Securitycung c?p cc lo?i hnh B?o v? an ninh g?m: D?ch v? B?o v?, gi? gn an ninh cng c?ng, ch?ng cc ho?t ??ng gy r?i, kh?ng b?. D?ch v? B?o v? cc s? ki?n, H?i ngh? c?a cc ??n v?, t? ch?cCc ho?t ??ng B?o v? gn gi? an ninh t?i cc bu?i mt tinh, vi?ng th?m c?a cc chnh tr? gia- nguyn th? qu?c gia, l? h?i v?n ha, th? thao du l?ch, v cc ngy k? ni?m tr?ng ??i c?a ??t n??c.

Nhn vin Planet Security?ang th?c hi?n nhi?m v? b?o v? khu Resort - Bao ve resort

Cng ty C? Ph?n D?ch V? B?o V? Hnh Tinh (Planet Security Corp) cung c?p cc d?ch v? b?o v?:

-B?o v? m?c tiu di ??ng: B?o v? p t?i hng ha ??c bi?t nh? ti?n, vng, ? qu, ti li?u m?t....

-B?o v? m?c tiu c? ??nh: Cao ?c, v?n phng, Trung tm th??ng m?i, khch s?n, b?nh vi?n, nh my, x nghi?p, kho hng, cng tr??ng, nh ring.

-B?o v? y?u nhn: Cc doanh nhn trong v ngoi n??c, cc chnh khch, ca s?, di?n vin.

-B?o v? m?c tiu s? ki?n: Ch??ng trnh h?i tr? tri?n lm, show ca nh?c, s? ki?n l?n, show th?i trang, th? thao.

-D?ch v? an ninh c nhn: b?o v? v ??a ?n tr? em, b?o v? v h? t?ng ti s?n, ti?n b?c, hng ha c gi tr? cao, v.v

-D?ch v? hu?n luy?n b?o v?,t? v?n an ninh, PCCC.Hy g?i cho chng ti b?t c? lc no b?n c?n ??n chng ti

CNG TY D?CH V? B?O V?HNH TINH -PLANETSECURITY

??A CH?: S? 37???NG 160 PH??NG T?NG NH?N PH A QU?N 9 TP H? CH MINH

EMAIL: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

WEBSITE: HTTP://PLANETSECURITY.VN

?EM ??N S? AN TM !

Xem thm:

D?ch v? b?o v? s? ki?n-D?ch v? b?o v? y?u nhn-D?ch v? b?o v? m?c tiu c? ??nh-D?ch v? b?o v? m?c tiu di ??ng-D?ch v? ton nh siu th?-D?ch v? b?o v? nh my-D?ch v? b?o v? ng?n ngy-D?ch v? t? v?n an ninh PCCC-B?ng bo gi d?ch v? B?o V?-D?ch v? b?o v? cng tr??ng xy d?ng-D?ch v? b?o v? Trung tm th??ng m?i-b?o v? chuy?n ti?n-h? t?ng chuy?n ti?n-b?o v? ngn hng-D?ch v? b?o v? qun cafe-d?ch v? b?o v? qun coffee-bao ve quan cafe-bao ve quan caffee- d?ch v? b?o v? b?nh vi?n- D?ch v? b?o v? khu resort

Lin H? Tr?c Tuy?n 24/24

Khch Hng C?a Cng Ty

Ho?t ??ng B?o V?

Lin K?t Website

Th?ng K

Đang truy cập: 5 khách

Bạn đang xem: Home D?ch V? B?o V?

Ch?ng Nh?n

LIN H? CNG TY B?O V? 24/7

CNG TY CP D?CH V? B?O V? HNH TINH
Tr? s?: S? 50A ???ng 160, P.T?ng Nh?n Ph A,
Qu?n 9, TP.HCM
?i?n tho?i: 028 66 80 33 88
Hotline: 0973 914 917
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.